Aktuality

Pozvánka na prednášku Dr. Jaromíra Seďu z AV ČR

Ústav zoológie a Slovenská limnologická spoločnosť organizujú odbornú prednášku:

RNDr. Jaromír Seďa, PhD. Akadémia vied Českej republiky

Názov prednášky: Výskum zooplanktónu v Čechách, história a súčasnosť, pravda a mytý.

Termín prednášky: 24.2.2015 (utorok) o 13.00 hod.

Miesto konania: zasadačka ústavu zoológie SAV, Dúbravská cesta 9

 

 Srdečne všetkých pozývame

Štatút vedeckej rady ÚZ SAV

Štatút vedeckej rady môžete nájsť v dokumentoch.
Pozri tu

Informácia o verejnom obstarávaní - chemikálie a spotrebný materiál ÚZ SAV - Kritéria

Informáciu s uvedením termínu otvárania časti ponúk „Kritéria“ podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - Chemikálie a spotrebný materiál pre Ústav zoológie SAV nájdete v dokumentoch podsekcii "rôzne".
Stiahni dokument

Informácia o verejnom obstarávaní - chemikálie a spotrebný materiál ÚZ SAV

Informáciu s uvedením termínu otvárania časti ponúk „Ostatné“ podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní -  Chemikálie a spotrebný materiál pre Ústav zoológie SAV nájdete v dokumentoch podsekcii "rôzne".
Stiahni dokument

III. Labudové dni

Zborník príspevkov môžete čoskoro nájsť
tu

Nová kniha "CICAVCE SLOVENSKA rozšírenie, bionómia a ochrana"

Nová kniha

V roku 2012 bola vydavateľstvom VEDA vydaná publikácia s názvom "CICAVCE SLOVENSKA rozšírenie, bionómia a ochrana" na ktorom sa autorsky podieľali aj pracovníci Ústavu Zoológie SAV, Dr. Ján Krištofík a Dr. Michal Stanko. Dr. Ján Krištofík zároveň vystupuje aj ako spolu-editor publikácie.

Autori diela na 712 stranách sumarizujú stav poznatkov o cicavcoch na Slovensku, predovšetkým o ich súčasnom rozšírení v porovnaní s minulosťou, uvádzajú rôzne aspekty ich životných prejavov a stav ich ochrany. Kniha obsahuje aj menej časté údaje o paleontológii, biometrii a o parazitoch cicavcov. Rovnako prináša stručnú charakteristiku prírodných pomerov, chránených území, históriu poznávania cicavcov Slovenska a prehľad introdukcií nepôvodných druhov na naše územie.

Okrem veľmi rozsiahleho zoznamu literatúry o tejto problematike obsahuje tiež zoznam mammaliologických bibliografií. Publikácia svojím zameraním je určená nielene pre odbornú, ale aj širokú verejnosť, ktorá sa chce dozvedieť viac o našich cicavcoch.

Vedec roka SR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú súťaž významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy: Vedec roka SR 2012.
 
Cieľom už 16. ročníka súťaže je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého sveta, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Ocenenia za rok 2012 budú udelené v piatich kategóriách:
 
– Vedec roka SR
– Technológ roka SR
– Mladý výskumník roka SR
– Uznanie za celoživotné dielo v SR
– Za výsledky v programoch EÚ
 
Nominácie sa prijímajú zo všetkých štátnych, príspevkových aj súkromných inštitúcií, ktoré sa venujú výskumu, ako aj zo spoločností, združení a asociácií zaoberajúcimi sa vedou a výskumom v Slovenskej republike.
Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 5. apríla 2013 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou na adresu: Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Viac info tu

Nová kniha "Honey: Current Research and Clinical Applications"

Nová kniha

Včelí med ako prírodný produkt včely medonosnej je už od nepamäti používaný nielen ako sladidlo ale aj antimikrobiálny agent, ktorý opäť získava popularitu a našiel svoje uplatnenie v procese hojenia chronických rán a popálenín. Početné klinické skúšky preukázali zlepšenie procesu hojenia, ako aj skrátenie času potrebného na vyliečenie rán. Pozitívne výsledky z klinických štúdii dokázali, že včelí med je vskutku bezpečný a účinný medicínsky antimikrobiálny produkt.

V súčasnosti existuje len niekoľko knižných publikácii o včeľom mede a jeho klinických aplikáciách. Z tohto dôvodu sa Ing. Juraj Majtán, PhD podujal na editovanie novej knihy s názvom “Honey: Current Research and Clinical Applications“, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve NovaScience Publishers (New York, USA). Kniha pozostáva z 12 kapitol od významných vedeckých a klinických expertov zo Slovenska, Nemecka, Indie, Malajzie, Chorvátska, Kanady a Alžírska. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú antimikrobiálnymi, anti-biofilmovými vlastnosťami medu, potencionálnymi protirakovinotvornými a antidiabetickými vlastnosťami medu. Zaujímavou vlastnosťou medu je aj jeho modulačný účinok na imunitné reakcie a tiež jeho vplyv na aktiváciu kožných buniek. Tieto vlastnosti sú dôležité pri procese hojenia rán. Podstata imunomodulačných vlastnosti medu je diskutovaná v osobitnej kapitole. Dôležitou súčasťou knihy sú klinické aplikácie včelieho medu pri liečbe popálenín, ťažko hojacich sa rán a očných ochorení, ktorým sa venujú posledné 4 kapitoly sprevádzané plnofarebnými obrázkami.

Kniha je určená pre všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o apiterapiu a medicínske využitie medu. Predstavuje vhodnú učebnú pomôcku pre študentov, výskumníkov a pedagogických pracovníkov v oblasti naturálnej medicíny. Veríme, že táto kniha podnieti ďalší výskum v oblasti základného výskumu a medicínskej aplikácii medu nielen v zahraničí ale aj na Slovensku.


Link na knihu
 Generované redakčným CMS systémom GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.